Faber - Werkwijze

Opdrachtgevers-werknemers
Voor Faber - Financieel Interim Management geldt resultaat = kwaliteit x acceptatie. Dit betekent dat om tot een goed resultaat te komen als eerste de dienstverlening en het opgeleverde resultaat van goede kwaliteit moet zijn. Maar zonder acceptatie van de opdrachtgever maar ook de medewerkers die er mee moeten gaan werken, zal het niet werken. Om een goed resultaat te krijgen zal de nieuwe werkwijze algemeen geaccepteerd moeten worden.

Stimulans
Daarnaast gaat Faber - Financieel Interim Management uit van plezier in het werk, enthousiasme en inzet. Deze basis biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om hun organisatie extra frisheid en energie te geven. Een mogelijkheid is om medewerkers te ontlasten of vrij te spelen voor werkzaamheden, die een uitkomst zijn in een stressvolle situatie. De kracht van een extern collega zit ook in het feit dat deze onbevooroordeeld is. Op basis van deze houding kan Faber - Financieel Interim Management een adviserende rol innemen. Maar wel met tegendraadse werking omdat het advies op zich staat en u dit niet hoeft te accepteren!

Afstemming
Tot slot is goede afstemming essentieel. Niet alleen "u vraagt wij draaien", maar vooral ook continue afstemmen of Faber - Financieel Interim Management goede ondersteuning biedt of anders gezegd toegevoegde waarde biedt. Of zoals Sir Henry Royce ook zei:
“Strive for perfection in everything you do. Take the best that exists and make it better. When it does not exits, design it!”

 

Op een ontspannen wijze het hoogste behalen.